ZREALIZOWANE  PROJEKTY

 

 

* Jestem pomysłodawcą Klubu Integracyjny "PROMYK" dla osób niepełnosprawnych. Organizowałem imprezy integracyjne, Wieczór

 Kabaretowy i Wieczór Filmów Kabaretowych.

* Jestem absolwentem Studium Ekonomii Społecznej, prowadzę dyżury w ambasadzie Punktu Informacyjnego Ekonomii Społecznej w Żorach

* Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Artystyczne "Żory"

* Jestem członkiem Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "PROGRES"

*  Ukończyłem kurs scenariuszopisarstwa w Wschodnioeuropejskiej Fundacji Scenariuszowej, w Krakowie.

*  Jestem członkiem zespołu konsultacyjno-doradczego do spraw współpracy organizacji pozarządowych z władzami miasta Żory.

*  Jestem zastępcą przewodniczącego zarządu dzielnicy Kleszczówka

 

* Jestem członkiem zarządu Żorskiego Towarzystwa Kulturalnego "KONTRAPUNKT".

 

* Stale współpracuje jako redaktor z miejskim ośrodkiem kultury.