BIURO  INFORMACJI  O  STUDIACH  WYŻSZYCH

 

 

    Biuro Informacji o Studiach Wyższych rozpoczęło działalność w kwietniu 2000 roku. Z informacji Biura korzysta młodzież wybierająca się na wyższe studia. Każda osoba, która przyjdzie do Biura, otrzyma szczegółowe informacje na temat rekrutacji na wybrany kierunek studiów, jak załatwić akademik, stypendium socjalne i inne oraz jak wygląda teczka rekrutacyjna.
    W Biurze można bezpłatnie skorzystać z informatorów, z zasobów internetowych oraz porad pracowników Biura. Od początku są nimi

 Sylwia Paradowska oraz Dariusz Filak. Siedzibą Biura jest budynek Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA, a jego pomysłodawcą był Marek Szczerbowski, który pełnił funkcję Dyrektora KANY.
    Od dwóch lat BIOSW działa pod Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych PROGRES. Pracownicy Biura prowadzą prelekcje, a w tym roku również warsztaty, w szkołach średnich.

    Dużym sukcesem Biura jest organizacja dwóch edycji Targów Edukacyjnych. Odbyły się one w Zespole Szkół Nr 8, na osiedlu Korfantego, w 2005 roku i na początku 2006 roku. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i żorskiej młodzieży. W ubiegłym roku na Targach swoją ofertę zaprezentowało 12 uczelni wyższych i szkół policealnych. W tym roku było ich już 26. W obu edycjach Targów uczestniczyło ok. 2 000 uczniów ostatnich klas szkół średnich. Wystawcy są zainteresowani udziałem w następnych edycjach Targów. W przyszłym roku oferta Targów będzie jeszcze bogatsza.
    Targi miały też imprezy towarzyszące - konkursy plastyczny i literacki, pt. "Mój przyjaciel osoba niepełnosprawna" w 2005 roku oraz konkurs plastyczny, pt.: "Mój wymarzony zawód"
w 2006 roku. W następnej edycji Targów zostanie zorganizowany konkurs: "Najlepszy wystawca Targów 2007".

    Od 2004 roku Biuro Informacji o Studiach Wyższych poszerzyło swoją ofertę o informacje na temat wolontariatu. Były to przygotowania do stworzenia Centrum Wolontariatu.
    W bieżącym roku nastąpi oficjalne otwarcie Centrum Wolontariatu Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych PROGRES, z którym to BIOSW nawiązał współpracę polegającą na promowaniu wolontariatu wśród młodzieży szkolnej. Promocja ta ma polegać między innymi na przeprowadzaniu debat oxfordzkich, pt.: "Czy warto zostać wolontariuszem?". Odbędą się one w żorskich szkołach średnich. Ta problematyka będzie też poruszana podczas prelekcji dla maturzystów, w nawiązaniu do wolontariatu studenckiego.
    Od tego roku Biuro Informacji o Studiach Wyższych posiada stronę internetową: www.biosw-zory.webpark.pl
    Działalność Biura jest uzależniona od dotacji Miasta Żory.
To czy będzie ono działać w przyszłym roku jest uzależnione od przychylności Władz Miasta.